Extrema ratio 39 09 Combat

  • Марка: EXTREMA RATIO Екстрема ратио

Този проект, спонсориран от италианския C.O.F.S. (Comando Operativo Forze Specialali) и нейният командир: Gen.Bertolini, също беше предпочетен по-рано от много международни колекционери на ножове.
Рестайлинг на известния „Pugnale da paracadutista assaltatore mod.1939“, шедьовър от италианската военна история.
Дори и със запазена форма, структура и пропорциите на оригиналния модел, ножът е станал по-здрав и функционален.
В производствените фази са използвани нови материали и процеси за пълно постигане на военните спецификации. Благодарение на тези няколко модификации, 39-09 неочаквано стана конкурентен срещу най-добрите съвременни тактически ножове.
Твърдата кания трябва да бъде прикрепена на прасеца, по характерния начин на италианския десантник. Церемониалната кания, която се предлага, трябва да бъде поставена на колана при 45 °, като оригиналния исторически стил.

This project, sponsored by the Italian C.O.F.S. (Comando Operativo Forze Speciali) and its Commander: Gen.Bertolini, was also previously suggested by many international knife collectors.
A restyling of the famous "Pugnale da paracadutista assaltatore mod.1939", a masterpiece of the Italian Military History.
Even if preserving the shape, structure and proportions of the original model, the knife has become stronger and more functional.
New Military Spec materials and processes have been followed in the production phases. Thanks to these few modifications, the 39-09 has unexpectedly become competitive against the best modern tactical knives.
The hard sheath is to be dressed at the calf, in the Italian Paratrooper characteristic fashion, The ceremonial sheath, which is available, is to be dressed on the belt at 45° as the original historical style .

тегло - 360 g.
дължина на острието - 190 mm.
обща дължина - 315 mm.
дебелина на острието - 6.3 mm.
острие - стомана - BOLER N690
твърдост - 58 HRC
ръкохватка - FORPRENE-NATO MIL-SPEC elastomer
ЦЕНА - COMBAT -     335 euro.

         - OPERATIVO - 397 euro.

-ORDINANZA COFS - 581 euro.

- SPECIAL EDITION - 753 euro.


SportCity - The Outdoor Specialist. Copyright © Всички права запазени.

625,00 лв.