Кизляр Ко 1

  • Марка: Кизляр Kizlyar

Specification
Характеристика

Total length: 298 mm
Обща дължина : 298 mm
Blade length: 171 mm
Дължина на острието: 171 mm
Blade thickness : 4 mm
Дебелина на острието : 4 mm
Blade width : 31 mm
Широчина : 31  mm
Steel : 65X13, 95X18, AUS 8
Стомана : 65X13, 95X18, AUS 8
Hardness : 57 - 59 HRC
Твърдост : 57 - 59 HRC
Handle : Ledther
Ръкохватка : Естествена кожа
Weight : 309 g
Тегло : 309 g