Кизляр Иртиш

  • Марка: Кизляр Kizlyar

Specification
Характеристика

Total length: 290 mm
Обща дължина : 290 mm
Blade length: 170 mm
Дължина на острието: 170 mm
Blade thickness : 4.7 mm
Дебелина на острието : 4.7 mm
Blade width :  mm
Широчина :  mm
Steel : 65X13, 95X18, AUS 8
Стомана : 65X13, 95X18, AUS 8
Hardness : 56 - 58 HRC
Твърдост : 56 - 58 HRC
Handle : Еlastron
Ръкохватка : Еластрон
Weight :  g
Тегло :  g

225,00 лв.