Гаранция

 Всички продукти в електронният магазин - blade.bg  имат  двугодишна /2-год./ гаранция - покриваща дефекти, дължащи се на грешка в производство, изработка и дизайн, с изключение на абразивите /последното се отнася за електрическите заточващи уреди/. Гаранцията покрива само любителска употреба при непрекъсната работа на уреда в продължение на 20 (двадесет) минути в 1 (един) астрономически час, а не промишлена или търговска употреба /последното се отнася за електрическите заточващи уреди/. Тази гаранция не покрива рекламации вследствие на неправилно съхранение или употреба, както и естествено износване на материала. Гаранционните условия покриват всички производствени дефекти.
Гаранцията отпада при повреди причинени от неправилна употреба, неправилно съхранения, физически интервенции и нарушаване целоста на инструмента, повреди в контакта, електрическата и електропреносната мрежи, отваряне и отстраняване на повреди от неоторизирани лица.
 Гаранцията влиза в сила от момента на закупуване на продукта от първия клиент (собственик). Тази гаранция не покрива щети причинени от носене, окисляване, неправилна употреба, неправилно или немърливо съхранение, което може да бъде избегнато благодарение на полагането на елементарни грижи, внимателно почистване, смазване и полиране, дори и на най-добрите неръждаеми стомани. За да се възползвате от тази гаранция, моля изпратете дефектиралия продукт заедно с оригинал на гаранционната карта, касовата бележка или друг документ удостоверяващ датата и мястото на закупуване. Ако производителят или дилъра удостовери дефект по вина на производителя, дефектните части ще бъдат заменени безплатно, включително разходи, дължими за доставка на продукта обратно до куповача.
При изпращане на продукт, коректно отбележете :
Вашето име
Телефонен номер
Обратен адрес
Кратко описание на всички проблеми

Вие носите отговорност за разходите за транспорт до конкретният сервизен център. Когато върщате вашия продукт, не забравяйте да използвате осигурен метод за доставка. Производителя и дилъра не могат да бъдат отговорни за продукти или елементи, които не достигат до сервизния център.

Забележка:
Ако заточването, качеството на рязане или представянето на вашите ножове намалеят с времето, ние Ви предлагаме услугите заточване /полиране на разумни цени.

Забележка:

Всички продукти на фирма LEATHERMAN USA имат 25 /двадесет и пет/ годишна фабрична гаранция, съобразена с условията описани по-горе.

Забележка:
ВАЖНО ЗА ЗАТОЧВАЩИТЕ ИНСТРУМЕНТИ WORK SHRP  - не забравяйте да направите рагистрация на покупката на заточващия инструмент на https://www.worksharptools.com/warrantyregistration/ - само тогава ГАРАНЦИЯТА е ВАЛИДНА!.

Всички условия, описани по-горе са съобразени с изискванията на производителите за представените от BLADE.BG продукти.

ВСЯКАКВА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ПОМОЩ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА тел. 02 958 64 65
София 1408 бул.България 7 Спорт Сити Еоод