Формуляри за упражняване на Вашите права във връзка с Вашите лични данни

Форма за оттегляне на съгласие за целите на обработка – Приложение № 1 


Вашето име:

Вашето име в онлайн магазина blade.bg (username):

Данни за обратна връзка (e-mail):

До  Блейд БГ ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ 206134296

Седалище и адрес на управление гр. София 1619,Витоша, ул. Дамяница 9

Адрес за кореспонденция гр. София 1408 бул. България 7

Телефон 02/9586465

E-mail info@sportcitybg.com

Уебсайт https://www.blade.bg/

☐Оттеглям съгласието си за събиране, обработване и съхранение на следните лични данни, предоставени от мен:

☐Всички предоставени от мен лични данни☐Само на тези данни …………………………………………………………….за следните цели:

☐Следните цели: ………………………………………………………………….

☐Всички цели

☐Декларирам, че съм запознат с условията на дружеството за предоставяне на услугата след оттегляне на съгласието.В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон 02 9153518

Интернет страница www.cpdp.bg

Подпис на лицето:………………………….

 

Искане „да бъда забравен“ - за изтриване на личните данни, свързани с мен - Приложение № 2

 

Вашето име:

Вашето име в онлайн магазина blade.bg (username):

Данни за обратна връзка (e-mail):

До  Блейд БГ ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ 206134296

Седалище и адрес на управление гр. София 1619 Витоша ул. Дамяница 9

Адрес за кореспонденция гр. София 1408 бул. България 7

Телефон 02/9586465

E-mail info@sportcitybg.com

Уебсайт https://www.blade.bg/
Моля всички лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, съобразно посочената идентификация, да бъдат изтрити от Вашите бази данни.Декларирам, че ми е известно, че част или всички от личните ми данни могат да продължат да бъдат обработвани и съхранявани от администратора за целите на изпълнение на законовите му задължения.В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон 02 915 3 518

Интернет страница www.cpdp.bg


Подпис на лицето:………………………….

 

Искане за преносимост на лични данни - Приложение № 3

Вашето име:

Вашето име:

Вашето име в онлайн магазина blade.bg (username):

Данни за обратна връзка (e-mail):

До  Блейд БГ ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ 206134296

Седалище и адрес на управление гр. София 1619, Витоша, ул. Дамяница 9

Адрес за кореспонденция гр. София 1408 бул. България 7

Телефон 02/9586465

E-mail info@sportcitybg.com

Уебсайт https://www.blade.bg/
Моля всички свързани с мен лични данни, които се събират, обработват и съхраняват във Вашите бази данни, да бъдат изпратени на:

☐e-mail: 

☐Администратор – приемащ данните: 

Наименование

Идентификационен номер (ЕИК, БУЛСТАТ)

E-mail
Моля личните ми данни да бъдат предадени в следния формат :☐XML   ☐CSV    ☐Друг: 
Желая личните ми данни в избрания формат да бъдат предадени на мен/ на посочения от мен администратор:

☐На посочения e-mail 

☐На физически оптичен или електронен носител (CD, DVD, USB) на Вашия адрес, за моя сметка

В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование   Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон 02 915 3 518

Интернет страница www.cpdp.bg


Подпис на лицето:…………………………

 

Искане за коригиране на данни - Приложение № 4

 

Вашето име:

Вашето име в онлайн магазина blade.bg (username):

Данни за обратна връзка (e-mail):

До   Блейд БГ  ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ 206134296

Седалище и адрес на управление гр. София 1619, Витоша, ул. Дамяница 9

Адрес за кореспонденция гр. София 1408, бул. България 7

Телефон 02/9586465

E-mail info@sportcitybg.com

Уебсайт https://www.blade.bg/
Моля следните лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, да бъдат коригирани както следва:

Данни, които подлежат корекция:………………
Моля да бъдат коригирани по следния начин:……………….
В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование   Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2Телефон 02 9153518

Интернет страница www.cpdp.bg


Подпис на лицето:………………………….

.