ножове  EXTREMA RATIO knives

ножове EXTREMA RATIO knives

Тук ще намерите оригиналните продукти на производителя на ножове - Extrema Ratio с гаранция за автентичност и качество.

 

LEGAL INFORMATION

The descriptions are related to features in versions for military and police.

All versions are no civilians double sharpened.Keep out of reach of children.

Production reserves the right to change specifications without notice aesthetic and functional properties of all its products.

The Extrema Ratio disclaims any responsibility civil and criminal liability for damage to persons or property to or intentional misuse of its products.

The company points out that the detention and the port of knife are strictly regulated by laws which vary in each state, check with the authoritie's competent.

The Extrema Ratio knives are extremely dangerous. Handle with care.

 

-  We firmly reccommend, before using our products, to check Local Laws and Regulations, concerning knives and weapons. -

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ


Описанията са свързани с функции във версии за военни и полиция.

Всички версии са не цивилни двустранно заточени. Дръжте ги извън обсега на деца.

Производителя си запазва правото да променя без предизвестие спецификациите, всички естетически и функционални свойства на всички свои продукти.

 Extrema Ratio НЕ носи никаква гражданска и наказателна отговорност за щети на лица, вещи или имот от умишлено или неправилно използване на продуктите си.

Компанията посочва, че задържането на летища, гари и пристанища на нож са строго регламентирани от закони, които са различни във всяка държава, проверете при местните компетентентни органи.

Ножовете произведени от Extrema Ratio са изключително опасни. Отнасяй се с внимание и грижа.

- Ние твърдо препоръчваме, преди да закупите или използвате нашите продукти  да проверите местните закони и разпоредби, относно ножове и оръжие. -

Спорт сити ЕООД  бул. България 7 . София 1408                  Extrema Ratio S.a.s. Via Traversa delle Ripalte, 72/74/76/78 - 59100 Prato (PO) Italy

Тел.   + 359 2 958 64 65                                                       Tel. +39 0574 584639 +39 0574 574322 +39 0574 574084

Факс. + 359 2 958 64 65                                                       Fax +39 0574 581312

e-mail. - info@sportcitybg.com    

марки
Подреди по